projekty europejskie komputer Wadowice Oświęcim kursy rozwijanie kompetencji poczucie własnej wartości szkolenia Olkusz Chrzanów powiat oświęcimski powiat olkuski powiat wadowicki powiat chrzanowski Brzeszcze Chełmek Kęty Osiek Polanka Wielka Przeciszów Zator Andrychów Brzeźnica Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Mucharz Spytkowice Stryszów Tomice Wadowice Wieprz Alwernia Babice Libiąż Trzebinia Bukowno Bolesław Klucze Trzyciąż Wolbrom
Strefa S50+ Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Strefa 50+ Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Cel główny projektu:
  • Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób po 50 roku życia pochodzących z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego przez wyposażenie ich w umiejętności i/lub kwalifikacje ułatwiające im integrację społeczno-zawodową;
Cele szczegółowe:
  • Podniesienie świadomości osób w zakresie wyznaczania ścieżki zawodowej dzięki poradnictwu indywidualnemu i grupowemu;
  • Dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób z powiatów.objętych wsparciem do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego przez odbycie staży;
  • Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia przez udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwa pracy.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: